0

Algemene voorwaarden Steunje Club

ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Door de website of enig deel ervan te gebruiken, gaat de gebruiker automatisch volledig en onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden van de bedrijfsregels en aanvaardt hij of zij de verplichtingen in overeenstemming met deze regels.
 2. Als de gebruiker het niet eens is met de voorwaarden van deze regels (in zijn geheel of gedeeltelijk), dan moet hij of zij de website onmiddellijk verlaten.
 3. De informatie die in de vorm van een beschrijving van producten, diensten en ander informatiemateriaal van het bedrijf op de website gepubliceerd wordt, is actueel op de datum van publicatie. Het is mogelijk dat deze informatie na verloop van tijd of in verband met recentere situaties niet in haar geheel volledig of up-to-date is. Stel ons, indien nodig, hiervan op de hoogte.
 4. Bezwaren, suggesties en claims van natuurlijke personen en rechtspersonen bij ons bedrijf in verband met deze regels, of alle vragen over de werking van de website met betrekking tot de rechten en belangen van derden tijdens het gebruik ervan, kunnen naar het volgende e-mailadres gezonden worden: info@steunje.club
VERTROUWELIJKHEID, PERSOONLIJKE INFORMATIE EN VEILIGHEID
 1. De informatie die door de gebruiker aan de websitebeheerder verstrekt wordt, is vertrouwelijke informatie.
 2. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst geeft de gebruiker zijn volledige en onvoorwaardelijke toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze persoonsgegevens. Dit is op de voorwaarden en op de manier die worden voorgeschreven door internationale normen voor de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De gebruiker stemt ermee in dat de websitebeheerder informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelt, gebruikt, verwerkt en opslaat, enkel met het doel om de websitebeheerder met behulp van de website de juiste diensten te kunnen verlenen.
 4. De websitebeheerder verbindt zich ertoe om alleen de informatie te verzamelen die de persoonlijke gegevens van de gebruiker bevat die de gebruiker vrijwillig verstrekt bij het registreren op de website of bij het plaatsen van een bestelling zonder zich op de website te registreren. Met andere woorden, alleen in gevallen waarin de informatie nodig is om te verstrekken en/of het kunnen verbeteren van de diensten die door de websitebeheerder aan de gebruiker geleverd worden.
 5. De websitebeheerder neemt de nodige maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot de persoonlijke gegevens van de websitegebruiker te voorkomen.
ACCOUNT
 1. Voor het registreren van de inkooporder is het noodzakelijk om je op de website te registreren. Dit is nodig voor de website om zo de transacties van het begin tot het eind te kunnen weergeven. Zonder het opgeven van de juiste gegevens levert de koper mogelijk onduidelijke informatie aan.
 2. De koper draagt geen bijzondere verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie, zoals de koper deze op de website registreert.
 3. De koper, degene die zichzelf registreert en aankopen doet op de website van de online winkel, geeft zijn of haar persoonlijke gegevens door welke vervolgens conform het vertrouwelijkheidsbeleid door de LPP S.A. verwerkt worden.
 4. Het moment van registratie op de website van de online winkel is het begin van de creatie van een uniek persoonsbestand, waarbij de koper het privacybeleid en de bedrijfsregels van de website accepteert:
  - Dit vindt plaats door op de knop ‘Account aanmaken/Create account’ te drukken.
BELANGRIJK!

Overtreed de gebruiksvoorwaarden van de website niet, want dit kan tot een blokkering van je account leiden.

Bij het betalen voor de goederen zijn alle belastingen, toeslagen en verzendkosten voor jouw rekening.